Naziv projekta:

“JAČANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI BARTELS-CONJAR d.o.o. ULAGANJEM U IKT.”

OZNAKA PROJEKTA: KK.03.2.1.19.1164

Svrha projekta:

Svrha projekta je unapređenje učinkovitosti i međunarodne konkurentnosti te jačanje tržišne pozicije društva BARTELS-CONJAR d.o.o. u segmentu proizvodnje opreme za regalna skladišta optimiziranjem poslovnih procesa ulaganjem u IKT.
Projekt uključuje nabavu informatičke opreme i softvera, uključujući softversko rješenje za integraciju poslovnih procesa i upravljanje, te usavršavanje zaposlenika za učinkovit rad na novoj opremi, što će doprinijeti dugoročnoj održivost poslovanja, povećanju kapaciteta, unapređenju efikasnosti i produktivnosti, novom zapošljavanju te kvalitetnom pozicioniranju tvrtke na svjetskom tržištu opreme za regalna skladišta.
Provedba projekta osigurava dugoročnu održivost poslovanja, omogućuje povećanje kapaciteta, unapređenje efikasnosti i produktivnosti, novo zapošljavanje, te kvalitetno pozicioniranje tvrtke na tržištu EU.

Očekivani rezultati projekta

  1. NABAVLJENA I INSTALIRANA INFORMATIČKA OPREMA, UREĐAJI I SOFTVERI
  2. RAZVIJEN I IMPLEMENTIRAN NOVI INTEGRIRANI INFORMACIJSKI SUSTAV DRUŠTVA
  3. UNAPREĐENA ZNANJA I VJEŠTINE 20 DJELATNIKA ZA RAD NA NOVOJ OPREMI,
  4. PROJEKT USPJEŠNO PROVEDEN U OKVIRU PLANIRANOG PRORAČUNA I PLANIRANOG
    VREMENSKOG OKVIRA,

Ukupna vrijednost projekta: 311.377,50 kn,
Ukupno prihvatljivi troškovi: 210.978,00 kn,
Sufinanciranje EU: 168.782,40 kn,
Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2019. – 01.07.2020.

Kontakt osoba: Damir Conjar, direktor.

Poveznice: www.strukturnifondovi.hr